adult-4402808_1920.jpg

Kontraindikace

Pro koho se léčení v Mariánských Lázních nehodí?

 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka
 • Všechny nemoci v akutním stádiu
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie a nekompenzovaná hypertenze
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Labilní a dekompensovaný diabetes mellitus
 • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • Kachexie a zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz, duševní poruchy s asociálními projevy a nekompensovaná epilepsie
 • Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách
 • Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby - přijetí nemocného s průvodcem je možné po předchozím dojednání
 • Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • Kontraindikací je i těhotenství
Sonderangebot
Privacy settings and cookies

The website uses cookies to provide services, personalise ads and analyse traffic.

By choosing the following, you agree to our policy of personal data protection and cookies. You can change your settings at any time.

Settings