Pravidla pro poskytování ubytovacích služeb

Provozovatelem a poskytovatelem ubytovacích služeb hotelu Spa & Wellness Hotel Olympia je společnost 

OLYMPIA Hotel, s. r. o., se sídlem: Mariánské Lázně, Ruská 88/8, PSČ 353 01, IČ: 26342758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14177

 1. Při příjezdu do hotelu předložte prosím platný cestovní pas nebo jiný doklad své totožnosti. Na základě tohoto dokladu Vám bude vystaven hotelový průkaz. Při čerpání hotelových služeb prokažte prosím svou totožnost hotelovým průkazem. Hotelový průkaz mějte prosím vždy u sebe.
 2. Na základě potvrzené objednávky budete ubytováni od 15:00 do 24:00 hod. Po tuto dobu je pro Vás pokoj rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Při odjezdu dodržte prosím limit opuštění pokoje do 11:00 hodin. V případě potřeby prodloužení hodiny odjezdu kontaktujte prosím hotelovou recepci – 111.
 3. Ve zvláštních případech si hotel vyhrazuje právo nabídnout Vám jiné, než původně dohodnuté ubytování, které se však nesmí podstatným způsobem lišit od potvrzené objednávky.
 4. Za předem objednané hotelové služby můžete po dohodě platit jedním z níže uvedených způsobů. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu. Hotel si vyhrazuje právo formu úhrady určit: a) zálohou při příjezdu, v hotovosti či kreditní kartou  b) bankovním převodem, platba musí být připsána na hotelový účet min. 48 hodin před příjezdem c) voucherem cestovní kanceláře, u které jste pobyt zakoupili
 5. Extra čerpané hotelové služby, tzn. služby, které nejsou předem objednané a uhrazené dle bodu č.4, jsou klientem uhrazeny na konci pobytu v hotovosti či kreditní kartou. Přesáhne-li hodnota extra čerpaných hotelových služeb v průběhu pobytu částku vyšší než 30.000,- CZK (hodnota alternativní měny se určuje dle platného kurzu ), má hotel právo požadovat úhradu i v průběhu pobytu klienta.
 6. Zrušíte-li Vaši rezervaci déle než 2dny před příjezdem, nebudeme Vám účtovám žádný poplatek. V případě zrušení rezervace méně než 2 dny před příjezdem Vám budeme účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaného pobytu.
 7. Při předčasném odjezdu si Spa & Wellness Hotel Olympia**** vyhrazuje právo účtovat stornopoplatek ve výši 100 % ze zbývající ceny. Za nevyčerpané objednané služby v průběhu pobytu (ubytování, stravování, léčebné procedury) se neposkytuje žádná finanční náhrada.
 8. V případě zráty elektronického klíče pro vstup do pokoje informujte prosím neprodleně hotelovou recepci. Včasným nahlášením ztáty zabráníte případnému vstupu nežádoucí osoby do Vašeho pokoje a ochráníte tak svůj majetek.
 9. Na recepci a v pokojích máte k dispozici bezpečnostní sejfy. K ukládání cenných věcí a vyšší peněžní hotovosti využívejte prosím sejf na hotelové recepci. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá pouze za předpokladu, že byly hotelem převzaty do úschovy. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odovědnost za uschované věci v trezoru na pokojích či vlastním osobním trezoru.
 10. Pokud plánujete přijmout na svém pokoji osobu, která není klientem hotelu, nahlašte prosím tuto návštěvu na hotelové recepci. Osoby, které nejsou klientem hotelu mají přístup na hotelový pokoj povolen pouze v době od 8:00 do 22.00 hodin a to výhradně se souhlasem pracovníka hotelové recepce. Návštěvy je nutno předem zapsat do knihy návštěv a při jejich odchodu tuto informaci nahlásit na recepci.
 11. Dodržujte prosím noční klid v době od 22.00 hodin do 7:00 hodin. Buďte prosím ohleduplní k ostatním klientům.
 12. V případě Vašeho onemocnění nebo úrazu zajistí hotel poskytnutí lékařské pomoci, případně i převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené Vám budou připsány na hotelový účet.
 13. Hotelové pokoje pro Vás uklízíme v době od 8:00 do 15:00 hodin. Pokud bude Váš pokoj označen „Nerušit“ v době od 8:00 do 14:30 hod, bude uklizen až následující den. Pomozte nám prosím chránit životní prostředí, přejete-li si výměnu ručníku a osušek během pobytu, položte je prosím v koupelně na podlahu.
 14. Je nám líto, ale domácí zvířata nejsou na hotelu povolena.
 15. Dovolujeme si Vás upozornit, že kouření není v hotelu povoleno. Využívejte prosím naší venkovní krytou kuřárnu.
 16. Konzumace z minibaru bude natížena na Váš hotelový účet.
 17. Z bezpečnostních důvodů používejte prosím na pokoji pouze atestované elektrické přístroje sloužící k Vaší osobní hygieně. Používání elketrických spotřebičů, jako jsou například žehličky, rychlovarné konvice a spirály k ohřevu vody není povoleno.
 18. Z bezpečnostních důvodů nenechávejte prosím děti mladší deseti let v pokoji či jiných společenských prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 19. Prohlédněte si prosím pozorně eveakuační plán umístěný na posledním stránce těchto desek. V případě nejasností se prosím obraťte na hotelovou recepci.
 20. V případě, že způsobíte škodu na majetku hotelu, kontaktujte prosím hotelovou recepci – 111. Náhrada škody bude řešena v souladu s platnou legislativou České republiky. Hotelový host hradí způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 21. Máte-li zájem o využití hotelového parkoviště, je nutno tuto službu rezervovat předem. Parkovné Vám bude připsáno na hotelový účet dle platného ceníku. Hotel neodpovídá za poškození vozu. Parkování Vám můžeme poskytnout pouze v době Vašeho pobytu v hotelu a to v závislosti na disponibilitě volných parkovacích míst. Parkujte prosím pouze na Vám přiděleném místě. Buďte prosím ohleduplní k ostatním klientům.
 22. Pravidla pro poskytování ubytovacích služeb jsou závazná pro všechny klienty hotelu. V případě jejich porušení má vedení hotelu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. V tomto případě nemá host nárok na vrácení smluvně dohodnuté ceny za objednané služby.

Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1.9.2017

Sonderangebot
Privacy settings and cookies

The website uses cookies to provide services, personalise ads and analyse traffic.

By choosing the following, you agree to our policy of personal data protection and cookies. You can change your settings at any time.

Settings